labels

tekst

2009

• Januari 28 Boerenkoolsessie Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland, Saskia's huiskamerrestaurant Amsterdam
ASOM heeft het initiatief genomen om te komen tot een Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland (AASP). In het voorjaar komt ASOM met een advies voor de politieke partijen die op dat moment hun gemeentelijke verkiezingsprogramma opstellen voor de verkiezingen in 2010. De foto's laten deelnemers zien aan de boerenkoolsessie waarin het idee voor een AASP besproken wordt.
Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland 2010 (pdf 1.34Mb) download
Presentatie AASP 2010, 3 nov. 2009
(ppt 250Kb) download

Februari 24 Stad Platteland Groningen-Assen
Regioconferentie met inbreng Stad zoekt Boer
Nationaal Stedelijk Netwerk 2030

April 7 Innoveren bij tegenwind
Workshop voor de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland

Mei 19/20 Voedsel & Gezondheid
Rondetafels van John Huige Advies
met inbreng van Stad zoekt Boer
Amsterdam/Rotterdam

Mei 23 Ruimte aan de docent
Bijdrage van Annelies Boutellier
aan de Baakconferentie over onderwijs

Mei 30 Besturen en Innoveren
College Atana voor diversiteit
Amsterdam

Juni 17 Strong City Strong Countryside
Presentatie van Engelse editie van Stad zoekt Boer)
in samenwerking met ministerie LNV
Zie fotoverslag door Joke van den Berg: open

Juli 1 Jaardag FILEagenda/Fileproeftuin
Soesterberg

Juli 9 Zomerse studiedag STAD ZOEKT BOER
Monumentale boerderij Roodnoot Leidsche Rijn Utrecht
Het internovatieprogramma Stad zoekt Boer van de Amsterdam School of Management (ASOM) is met steun van het ministerie van LNV in 2004 van start gegaan. Heerste er in het begin veel cynisme en ongeloof over de relatie stad-platteland, in 2009 is de situatie sterk veranderd. In bijna alle grote steden zijn er burgerinitiatieven gericht op streekvoedsel, bezoeken schoolkinderen boerderijen en vervullen zorgboerderijen belangrijke functies voor de mensen uit de stad.
De vraag is: delen we al deze kennis over aanpak en resultaat interactief en open met elkaar? Het antwoord is: bijna niet!
Lees verder: open

September 13 Presentatie Fotoboek Joke van den Berg, boerderij Roodnoot (Leidsche Rijn). Vensters, portretten en zelfportretten. Met teksten van Danielle Arets. Sponsoring: ASOM.

September 23, 28 Atana-Training bestuurlijke diversiteit, gemeente Lelystad.

September 25 Afsluiting Implementatieweek Mediamaal, m.m.v. Giep Hagoort, Remy Harrewijn en Lambert Pater.

Oktober 30 Koffietafel DigiMe, kernleden Erik Uitenbograad en Giep Hagoort verkennen de perspectieven om organisaties DigiMe-proof te maken, m.m.v. Bob Smits.

November 3 Strong City Strong Countryside in GeorgiŽ, Levan Khetaguri verkent met ASOM de mogelijkheden van een Stad zoekt Boer programma in Tbilisi.

November 3 John Huige verzorgt een inleiding over de ASOM-Amsterdam Agenda voor Stad en Platteland tijdens de Ruimteconferentie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

November 11-13 Blow Festival Wellington: Strong City Strong Countryside in Nieuw Zeeland, m.m.v. Aukje Thomassen, Gerbrand van Melle en Giep Hagoort

November 24, 26, 30 December 2 Atana-Training bestuurlijke diversiteit Amsterdam.

December 16 Annelies Boutelier deelt met leerkrachten ervaringen en ideeŽn over persoonlijke effectiviteit n.a.v. haar boek Beter voor de klas.

December 18: Presentatie Strong City Strong Countryside in Bordeaux.


Archief:

open programma 2019
open programma 2018
open programma 2017
open programma 2016
open programma 2015
open programma 2014
open programma 2013
open programma 2012
open programma 2011
open programma 2010
open programma 2009
open programma 2008

  Voor meer informatie:

   

vuurpijl