ONT
Je creatief ontdoen van hindernissen voor perspectiefvolle veranderingen
ASOM: Tien jaar co-creatie en dialoog

Giep Hagoort (red.)

ONT geeft aan de hand van zestien authentieke essays op allerlei vlak houvast omschoon schip temakenmet het oude, hiërarchische denken en doen. Dat vraagt om persoonlijk leiderschap en reflectie. De schrijvers in de leeftijd van 23 tot 66 jaar zetten de eigen ervaringen en inzichten in om tot nieuwe perspectieven te komen. ONT is een uitnodiging aan u als lezer én gebruiker om uitdrukkelijk deel te nemen aan de dialoog die de tienjarige Amsterdam School of Management (ASOM) met de publicatie wil ontketenen.

In het huidige, verpulverd landschap van de Lage Landen is er behoefte aan creatieve duiding. Het in dit boek bepleite ontpolderen via de dialoog-in-actie is gebaseerd op creativiteit van vele betrokkenen. Een creativiteit van onderop die nu als innovatiekracht teveel ongebruikt blijft. De reden dat in Nederland het traditionele polderen – praten zonder daadkracht – in gevestigde circuits zo’n hoge vlucht heeft genomen.

Met bijdragen van: Danielle Arets, Andro Bottse, Annelies Boutellier, Arthur le Cosquino de Bussy, Freek van Duijn, Astrid Elburg, Giep Hagoort (tevens redactie), Remy Harrewijn, Hemmo Hemmes, John Huige, ShirinMirachor, Gerardo Neugovsen, Lambert Pater, Janine Prins, Bob Smits, Constance Uitenbogaard, Erik Uitenbogaard (tevens vormgeving), Luc Veeger, Cor Wijn.

PLUS:
• De persoonlijke ONT-Poldertest!
• Tien jaar ASOM. Hoe co-creatie van kennis betekenis krijgt.

Uitgever: Book a Book / ASOM
ISBN 978-94-6096-003-1
152 bladzijdenAmsterdam School of Management